Webjoernaal

Webjoernaal2019-03-30T22:31:51+02:00

Waarom voorlees

Taal is die middel waarmee mense met mekaar kommunikeer. Dit bestaan uit woorde en sinne wat met verskillende klanke saamgestel word.Meeste mense gebruik taal deur met mekaar te praat, maar taal kan ook deur gebare gekommunikeer word. Mense wat taal praat en verstaan, kan ook leer om die woorde neer te skryf en te lees.

By |March 21st, 2019|0 Comments

Voorlees of vertel

Baie ouers en grootouers is uitstekende storievertellers. My man vertel vandag nog graag vir ons kinders die storie wat sy Oupa Bertus vir hom vertel het toe hy ‘n klein seuntjie was. Van Kosie wat sy karretjie by die dam vergeet het en hoe ‘n eekhoring die karretjie gekry het en graag vir homself wou hou ensovoorts ensovoorts.

By |March 21st, 2019|0 Comments

Taal en lees

In Ysland is opvoedkundiges al die afgelope 12 jaar besig met ‘n studie oor watter van die vaardighede waaroor ‘n voorskoolse kind beskik, die beste kan aandui dat hy sukses sal behaal met lees.

By |March 21st, 2019|0 Comments

Die wonder van woorde: taal – die sleutel tot sukses

Ons taalvermoë is so inherent aan ons menswees dat ons dit dikwels as vanselfsprekend aanvaar dat alle mense (en ook ons kinders) sommer vanself oor hierdie vaardigheid beskik. Omdat taal 'n absoluut sentrale rol speel in jou kind se vermoë om te leer lees en gevolglik akademies te vorder, is dit belangrik om te verstaan hoe jou kind taal ontwikkel. Anders bestaan daar 'n moontlikheid dat jy jou kind se taalontwikkeling onwetend gaan saboteer en wie van ons wil nou ons kinders in die voete skiet?

By |March 21st, 2019|0 Comments