Taal is die middel waarmee mense met mekaar kommunikeer. Dit bestaan uit woorde en sinne wat met verskillende klanke saamgestel word.

Meeste mense gebruik taal deur met mekaar te praat, maar taal kan ook deur gebare gekommunikeer word. Mense wat taal praat en verstaan, kan ook leer om die woorde neer te skryf en te lees.

Jou kind se taalvermoë ontwikkel vanaf geboorte spontaan en al wat jy hoef te doen is om seker te maak dat hy goeie woorde en sinne hoor. Sy slim brein sal self die res doen!

Hier lê egter ‘n knoop…

Ons lewe in ‘n wêreld waar ons kinders baie sien en min hoor. Jou kind se taalvermoë kan slegs ontwikkel as jou kind elke dag goeie taal hoor.

Wanneer jou kind nie aan goeie kwaliteit taalgebruik blootgestel word nie, ontstaan ‘n bose kringloop wat later selfs kan meebring dat jou kind nie suksesvol sal wees met leer lees nie en as gevolg daarvan leerprobleme kan ontwikkel.

Boeke is ‘n wonderlike bron van goeie kwaliteit taalgebruik.

Waar in jou elke dag se taalgebruik gaan jy woorde soos aankruie, kweek, tamaai, welig, steun en kreun, beur, fraaie en inderdaad gebruik? Boeke bevat riviere vol woorde wat jou kind se woordeskat-oseaan kan vul en stylvol geformuleerde sinne waarop jou kind sy taalgebruik kan modelleer.

En moenie dink dat jou kind nie slim genoeg is om sulke groot woorde te verstaan nie! Die storie konteks, ondersteun deur die prente, skep vir jou kind die geleentheid om die betekenis van woorde self af te lei. En die wat hy nie verstaan nie, kan hy mos vir jou vra!

Ek onthou nog goed hoe ek as vyfjarige vir my ma gevra het wat die woord welig beteken. Sy het my dit net een keer verduidelik. Omdat ek die woord in ‘n storie gehoor het, het ek die betekenis daarvan dadelik verstaan en onthou.

Lees vir jou kind boeke voor en laat die woorde reën!

Besoek luistervinkstories.com vir goeie kwaliteit Afrikaanse storieboeke voorgelees op video.