In vandag se onderwys-stelsel het ons so gesteld geraak daarop om te kan bewys dat kinders iets leer, dat ons al ons energie daarop toespits om die bewysstukke te lewer in plaas daarvan dat ons al ons energie inspan om hulle iets te leer.  

 

In die proses skeep ons die fondasie af, jaag ons akademiese hase: ons probeer op die maan rondloop, terwyl die lanseerbasis van die vuurpyl nog nie eens voltooi is nie.  Sommige van die vuurpyle blaas in ons hande op, ander styg op om nooit die maan te bereik nie.  Net ‘n klein hoeveelheid kinders slaag werklik in hulle akademiese pogings.
 
Luistervink Stories is gestig om ouers en onderwysers te help om terug te keer na die lê van die fondament: om weer te begin aandag skenk aan die bou van die lanseerbasis, sodat ons kinders die sterre kan bereik, akademiese ruimtereuse kan word.
 
Taal- en luistervermoë lê aan die basis van alle leer.  Daarsonder kan kinders nie suksesvol leer lees nie, kan hulle nie opdragte in die klaskamer en tuis onthou, volg en uitvoer nie, kan hulle nie die vrae in vraestelle en in werksopdragte onafhanklik lees en verstaan nie, bly leesspoed stadig; kortom – kan daar nie akademiese lansering plaasvind nie.
 
Meeste kinders vandag, voel soos hierdie kostelike karakter uit die boek deur Astrid Lindgren – Rasmus en die swaardslukker, oor leer:

 

Daardie gebrom daar in die klaskamer: sê nou mens kan dit in ‘n versterker opvang en dit in een of ander soort verdeler invoer sodat dit in klein stukkies uit mekaar spat? Dink net aan al die Duitse voorsetsels en diagramme van kiestande en takriviere wat nie daar sal uitspring nie! Dalk is dit nie eers onmoontlik om ‘n beter soort akademiese leertoestel te ontwerp nie, een met ‘n spul drade en goed, en volgeprop met al daardie kaf wat die onderwysers altyd vir ‘n ou wil leer.  Dit moet ‘n soort pomp wees wat elke oggend vir ‘n ou genoeg geleerdheid in jou harspan inpomp sodat ‘n ou die res van die dag kan vry wees en die lewe kan geniet.
 
Wanneer ons aandag skenk aan die basis van leer – kinders se taal- en luistervermoë – is die verassende gevolg dat hulle eie breine die “beter soort akademiese leertoestel” word.  Wanneer hulle oor voldoende woordeskat, uitdrukkingsvermoë en taalbegrip beskik, is enige leer wat moet plaasvind dadelik makliker bereikbaar, want dit vestig op ‘n stewige fondasie.

Op die Luistervink Stories webblad kan kinders aanlyn na voorlesings van goeie Afrikaanse kinderboeke luister en terselfdertyd die boek se prente op die skerm sien deurblaai.  Om vir kinders boeke voor te lees is een van die heel beste maniere om taal- en luistervaardighede as ‘n stewige fondament vir leer in die brein te vestig.

Die wonderlike voordeel van Luistervink Stories is dat die kind hierdie uiters belangrike vaardighede ontwikkel terwyl hy besig is met ‘n genotvolle aktiwiteit.  Kinders hou van stories. En terwyl hulle luister, pomp ons hulle koppe vol nuwe woorde, idiome, langer sinne, beter byvoeglike naamwoorde, beter werkwoorde, sinne binne-in sinne, bywoord-frases, komplekse sinne met voegwoorde… want eers as hulle dit genoeg gehoor het, kan hulle sinvol op papier daarmee begin werk.

Maak gebruik van Luistervink Stories om jou kind se brein te begin opbou tot ‘n beter akademiese leertoestel!
 
By https://luistervinkstories.co.za/sluit-nou-aan/ word die verskillende betaalmetodes om aan te sluit by Luistervink Stories uiteen gesit.