‘n Mens se brein is ‘n wonderlike ding.  By geboorte nog in vele opsigte ‘n ongevormde klomp soos die Psalmdigter sê, maar gerat om in ‘n uiters effektiewe dink-masjien te ontwikkel indien dit die kans gegun word.

Jou baba word met een honderd biljoen neurone (breinselle) gebore.  Deur die loop van sy jong ontwikkelingsjare word die rangskikking en organisering van neurone en paadjies tussen neurone bepaal deur die insette wat vanaf die sintuie ontvang word.

In die brein is daar sekere fisiese areas wat verantwoordelik is vir sekere funksies.  So vind ons bv. dat insette vanaf die oë in die oksipitale lob aan die brein se agterkant aanmeld vir interpretasie; en inligting vanaf die gehoorsenuwee aanklop in die temporale lob aan die kante van ons breine.

Die brein hou van effektiwiteit en duld nie energie vermorsing nie.  Daarom dat die dele van die brein wat baie stimulasie ontvang, ‘n digter samepakking van neurone het, met stewiger verbindings tussenin.  En dat in die dele van die brein wat minder goeie stimulasie ontvang, neurone teruggesnoei word en minder verbindings vorm.

As ouers moet ons altyd ingestel  wees daarop om ons kinders aan ‘n gebalanseerde dieet van sintuiglike insette  bloot te stel.  Wanneer een deel van die brein gebrek ly aan kos, is daar altyd langtermyn gevolge.

Hoor jou kind genoeg?

Blootstelling aan luisterinligting – ouditiewe inligting, is ‘n area waaraan baie kinders se breine gebrek ly vandag – die aard van ons lewensstyl bepaal dit.  Sonder dat ons dit mooi besef, word ons kinders groot in ‘n wêreld waar hulle sien, maar bitter min hoor… sien, maar bitter min beweeg… sien, maar bitter min aanraak.

Sonder die nodige blootstelling aan goeie taalinsette deur die gehoorsintuig, vind kinders dit moeilik om aandag te gee en te luister, te luister en te verstaan, te leer lees en om self te lees en te verstaan.

‘n Groot impak op jou kind se vermoë om sy volle potensiaal te verwesenlik…

Soos wat jou baba, peuter, kleuter en jong kind se brein blootgestel word aan inligting vanaf die gehoorsintuig, bou sy brein nie net ‘n stewige net waarin luisterinligting vasgevang word nie (het jy al ooit die uitdrukking gehoor: by die een oor in en by die ander een uit?), maar ontdek sy brein die wonder van taal.  Daardie aspek so uniek aan die mens – ons vermoë om met woorde en sinne met mekaar te kommunikeer.  En soos wat die ouditiewe vangnet sterker word, word die inligitng aangestuur na die brein se taalareas vanwaar jou kind nie net leer om te praat en samehangende sinne te formuleer nie, maar waar ook die fondasie gelê word waarop jou kind se leesvermoë gaan bou.

Sonder hierdie uiters essensiële taal-en luisterontwikkeling gaan jou kind of sukkel om te leer lees, of leer lees maar dan nie verstaan wat hy lees nie: twee probleme wat in die afgelope jare ongekend toegeneem het.

Waarom Luistervink Stories?

As Spraak- en Taalterapeut kon ek nie langer toekyk hoe gebrekkige taal- en luisterontwikkeling by kinders epidemiese afmetings aanneem nie en kinders wat heeltemal suksesvol kon wees op skool, akademies nie die mas opkom nie.  Dit was my dryfveer om Luistervink Stories te begin.

Luistervink Stories is ‘n poging om aan kinders die geleentheid terug te gee om goeie taal- en luistervaardighede te ontwikkel en sodoende hulle volle potensiaal oop te sluit.

Op die Luistervink Stories webblad kan kinders aanlyn na voorlesings van goeie Afrikaanse kinderboeke luister en terselfdertyd die boek se prente op die skerm sien deurblaai.  Om vir kinders boeke voor te lees is een van die heel beste maniere om taal- en luistervaardighede te stimuleer en seker te maak jou kind se brein kry genoeg blootstelling aan ouditiewe inligting sodat daar in die brein ‘n luisterarea tot stand kom wat kan kragte meet en oorwin in die wêreld van vandag.

Ons spog reeds met 102 voorgeleesde stories op die Luistervink Stories webblad en daar word steeds op gereelde basis stories bygevoeg.  Toegang tot die stories word verkry deur ‘n lid van Luistervink Stories te word en ‘n maandelikse fooi van R100 te betaal.   Afrikaanse boeke uit die penne van die voorste skrywers wêreldwyd is beskikbaar op ons webblad.  Sluit vandag aan en SIT WOORDE IN HULLE ORE!