Luistervink

Kyk Gratis Storie

Kinderboeke op Video

Om toegang tot AL DIE STORIES te kry, moet jy aansluit teen ‘n maandelikse fooi. Jy sal dan ‘n wagwoord ontvang wat die Volledige Luistervink Stories Biblioteek vir jou oopsluit. Kom ek lees vir jou ‘n storie! Vir meer inligting oor waarom voorlees belangrik is, lees hier.

Sluit Nou Aan

Waarom Luistervink?

Luistervink help jou as ouer om jou kind te help.

​Navorsing toon aan dat kinders wat skool begin met voldoende taalvaardighede, gemaklik leer lees. Een van die beste maniere om te verseker dat jou kind die taal waarin hy gaan leer lees optimaal ontwikkel, is om vir hom stories voor te lees.

Ons spesialiseer in die voorlees van stories en op Luistervink se webwerf kan jou kind saam met ons deur die boek blaai en na die prente kyk terwyl hy na die voorlesing luister.

Ons kies Afrikaanse kinderboeke uit wat kinders se aandag sal boei: goeie stories met interessante prente wat jou kind sal help om die storie te volg en te verstaan.

Hier by Luistervink kan jou kind sy geliefkoosde storie so veel kere hoor as wat hy wil en dan nog ‘n keer.

Sluit Nou Aan

Meer oor Hannekie

Hannekie se dubbele lewe as spraak- en taalterapeut en tuisskoolma die afgelope 18 jaar, het haar die geleentheid gegee om die invloed van taalontwikkeling op geletterdheidsverwerwing op ‘n unieke wyse waar te neem.

Reeds as student het Hannekie ‘n besondere belangstelling in geletterdheidsverwerwing gehad en doen sy haar skripsie in haar vierde jaar oor voorgeletterdheidsvaardighede – die vaardighede wat kinders ontwikkel voor hulle begin leer om te lees en wat hulle in staat stel om suksesvol te leer lees.

In die praktyk werk Hannekie veral met kinders wat probleme ervaar wanneer hulle moet leer lees, met kleuters wat agterstande het in die ontwikkeling van voorgeletterdheidsvaardighede en met ouer kinders wat as gevolg van onvoldoende leesvermoë, akademiese probleme ervaar.

Hannekie glo dat die epidemiese afmetings wat leesprobleme in die afgelope jare aangeneem het, gestuit en omgekeer kan word as daar meer aandag geskenk kan word aan jong kinders se taalontwikkeling.

Sy het ‘n passie vir taalontwikkeling by kinders en glo dat ouers ‘n sleutelrol het om te speel waar dit hulle kinders se taalontwikkeling aangaan.

Sy bied op gereelde basis kursusse aan om ouers in te lig hieroor en te bemagtig om met hulle rol as taalontwikkelingsfasiliteerders te identifiseer.

Dit is Hannekie se droom om ‘n nuwe geslag kinders te sien grootword vir wie lees nie ‘n uitdagende berg is wat geklim moet word nie, maar net die volgende natuurlike stap in die proses van taalverwerwing is.

Sluit Nou Aan